Road traffic technology
CROSS bg ilustration
cross_wim_img cross_wim_img cross_wim_img cross_wim_img cross_wim_img cross_wim_img cross_wim_img
PŘEDSELEKCE pro následné řešení přestupku na místě
Automatické pokutování
Předselekce
Automatické pokutování

Vážení za jízdy

inteligentní doprava

CROSS WIM vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování

CrossWIM je systém pro vysokorychlostní vážení vozidel za jízdy. Slouží pro sběr statistických dopravních dat, stejně tak jako k předselekci a automatickému pokutování přetížených vozidel.

Tato technologie byla navržena a vyvinuta s důrazem na přesnost, spolehlivost a dlouhou životnost v prostředí nepřetržitého dopravního provozu. Je vhodná pro instalaci v jednom jízdním pruhu i pro silnice víceproudé.

 • Ochrana silnic před jejich poškozením přetíženými vozidly
 • Významné prodloužení životnosti silnic a úspory při jejich opravách

Ukázka systému CROSS WIM

Řídicí a vyhodnocovací jednotka CROSS WIM

CrossWIM je otevřený vůči komponentům třetích stran – hardwarovým i softwarovým. Systém tak lze adaptovat na konkrétní podmínky a dopravní situaci.

 • Data o vozidlech (celková hmotnost vozidla, počet a zatížení náprav i jednotlivých kol, kategorie vozidla, rozvor, rychlost, rozměry vozidla)
 • Vážení pomalu i rychle jedoucích vozidel
 • Detekce přetížených vozidel
 • Předselekce i automatické pokutování
 • Měření rozměrů vozidla (výška, šířka, délka)
 • Detekce dvojmontáží
 • Měření rychlosti vozidla
 • Detekce/vážení volného dopravního proudu u více proudých silnic
 • Vysoce přesná klasifikace vozidel
 • Watchdog pro sledování systému
 • Web API pro integraci dat
 • SQL databáze
produkt 1 produkt 2

Klasifikace

 • Základní 8+1
 • EUR 13 a COST 323 (s využitím PIEZO sensoru)
 • Plná adaptace na národní standardy
 • Možnost definice vlastních kategorií podle konkrétních potřeb a požadavků

Modulární řešení

CrossWIM je koncipován jako modulární systém. Podle zvolené konfigurace umožňuje měřit a zaznamenávat různá data a dosáhnout požadované míry přesnosti.

Typické konfigurace

Základní WIM SYSTÉM

 • 2 indukční smyčky na jízdní pruh
 • PIEZO senzory na jízdní pruh
Základní WIM SYSTÉM Základní WIM SYSTÉM Základní WIM SYSTÉM Základní WIM SYSTÉM Základní WIM SYSTÉM Základní WIM SYSTÉM
Základní a ekonomická varianta
 • Vážení s přesností ± 20% (průměrně dosahovaná přesnost ± 15%)
 • Orientační měření rychlosti, počtu náprav, délky vozidla, rozvoru a hmotností na nápravy
 • Klasifikace vozidel

Přesazení WIM SYSTÉM

 • 2 indukční smyčky na jízdní pruh
 • QUARTZ senzory na jízdní pruh
Přesazení WIM SYSTÉM
Úsporná varianta s využitím QUARTZ senzorů a jednonásobným vážením (detekcí) každého kola.
 • Vážení s přesností ± 7,5% (průměrně dosahovaná přesnost ± 5%)
 • Měření rychlosti, počtu náprav, délky vozidla, rozvoru a hmotností na nápravy
 • Klasifikace vozidel

Standardní WIM SYSTÉM

 • 2 indukční smyčky na jízdní pruh
 • QUARTZ senzory na jízdní pruh
Možnost variabilních dispozic
Standardní WIM SYSTÉM
Dvojnásobné vážení (detekce) každého kola s vysokou přesností měření – certifikováno
 • Vážení s přesností ± 5% – certifikováno
 • Měření rozvoru s přesností ± 2,5 cm
 • Měření rychlosti s přesností ± 1%
 • Měření délky vozidla s přesností ± 0,3 m
 • Základní klasifikace vozidel

PLNĚ VYBAVENÝ WIM SYSTÉM

 • 2 indukční smyčky na jízdní pruh
 • QUARTZ senzory na jízdní pruh
 • PIEZO senzory na jízdní pruh
Základní WIM SYSTÉM Základní WIM SYSTÉM Základní WIM SYSTÉM Základní WIM SYSTÉM EXTRA WIM SYSTÉM
Možnost variabilních dispozic
Dvojnásobné vážení (detekce) každého kola vozidla a díky kombinaci senzorů vysoká přesnost měření rychlosti a rozměrů, rozšířené možnosti klasifikace vozidel.
 • Vážení s přesností ± 5% – certifikováno (průměrně dosahovaná přesnost ± 3%)
 • Měření rozvoru s přesností ± 2,5 cm
 • Měření rychlosti s přesností ± 1%
 • Měření délky vozidla s přesností ± 0,3 m
 • Rozšířená klasifikace vozidel
 • Detekce dvojmontáže
 • Měření šířky vozidla s přesností ±10 cm

EXTRA WIM SYSTÉM

 • 2 indukční smyčky na jízdní pruh
 • QUARTZ senzory na jízdní pruh
 • PIEZO senzory na jízdní pruh
EXTRA WIM SYSTÉM
Příklad nejvyšší kategorie CrossWIM s trojnásobným vážením (detekcí) každého kola a kombinací senzorů pro vysokou přesnost měření rychlosti a rozměrů. Dále rozšiřuje možnosti klasifikace vozidel.
Více informací
Základní WIM SYSTÉM

CROSS WIM software

Součástí systému je serverové řešení na platformě Microsoft Windows Server, MS SQL databáze a webové rozhraní nabízející základní funkce pro monitoring, statistiky, ovládání a nastavení systému.

Informace, aktuálně měřená data, jakožto i statistické výstupy jsou on-line vyhodnocovány a ihned k dispozici např. přes mobilní zařízení s přístupem na internet.

CROSS WIM CROSS WIM

CROSS WIM WEBOVÉ ROZHRANÍ

Hlavním modulem webové aplikace je tzv. WatchDesk. Ten nabízí jednoduše ovladatelnou konzoli, ve které se v on-line režimu zobrazují právě projetá vozidla, včetně náhledu a indikace přestupku. Pro každé zaznamenané vozidlo je pak možné zobrazit detailní informace jako např. počet náprav, kolové hmotnosti, kolové rychlosti.

Webová aplikace je navržena s ohledem jak na koncové uživatele (typicky správu silnic), tak i administrátory systému či pracovníky státní správy (policie, celní správa).

 • Vizualizace aktuálně projíždějících vozidel včetně rozpoznání SPZ/RZ a snímků z přehledové kamery
 • Zobrazení kompletního katalogu vozidel včetně funkcí vyhledávání a filtrování
 • Zobrazení podrobných informací o každém zaznamenaném vozidle (např. celková hmotnost vozidla i
 • Dopravní statistiky (např. přetížená vozidla, klasifikace vozidel, země původu, hmotnostní a rychlostní
 • Zobrazení protokolu o vážení v případě přestupku
 • Export dat ve formátu PDF a CSV (s možností načíst do programu Microsoft Excel)
 • Podpora pro kalibraci zařízení a konfigurace provozních parametrů
 • Správa uživatelských účtů, databáze a regionální nastavení
 • Web API pro integraci dat
 • Kalibrační a servisní nástroje
CROSS WIM

Statistiky

Kategorie vozidel

Kategorie vozidel

Přetížená vozidla

Přetížená vozidla

Statistiky hmotnosti

Statistiky hmotnosti

PŘÍPADOVÁ STUDIE SLEDOVÁNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Společnost CROSS Zlín v roce 2011 jako první v České republice a EU certifikovala systém pro vysokorychlostní vážení silničních vozidel jako stanovené měřidlo. Tímto měřidlem je zařízení vlastní konstrukce CrossWIM pro automatické vážení vozidel za jízdy s přesností ± 5 % na celkovou hmotnost vozidla a ± 11 % na jednotlivou nápravu.

Zařízení CrossWIM v lokalitě Zlín-Malenovice je možné v souladu se zákonem využít pro automatické pokutovaní přetížených vozidel. Vzhledem k tomu, že zákonná norma podporující možnost automatického pokutování přetížených vozidel na základě výsledků měření vysokorychlostních vah byla v této podobě přijata jako první na světě, bylo také stanoviště vybavené technologií CrossWIM v lokalitě Zlín-Malenovice současně prvním certifikovaným zařízením pro automatické pokutovaní tohoto typu vůbec.

Díky systému automatického pokutování dochází k zásadnímu zefektivnění výběru těchto pokut a zároveň k ochraně silnic před jejich poškozením přetíženými vozidly, což razantně zvyšuje jejich životnost a vede k výrazným úsporám při jejich opravách.

PŘÍPADOVÁ STUDIE SLEDOVÁNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Reference CROSS

Popis reference
Evropa Česká republika

CrossWIM pro dálniční a silniční síť Certifikováno pro přímé pokutování Městské instalace v Kolíně, Velkém Meziříčí a Zlíně

CrossWIM pro dálniční a silniční síť Certifikováno pro přímé pokutování Městské instalace v Kolíně, Velkém Meziříčí a Zlíně | Česká republika
Popis reference
Evropa Polsko

CrossWIM s rozšířenou funkčností Detekce rozměrů vozidel Dálniční a silniční síť

CrossWIM s rozšířenou funkčností Detekce rozměrů vozidel Dálniční a silniční síť | Polsko
Popis reference
Blízký východ Saúdská Arábie

CrossWIM pro před-selekci Přímé napojení na proměnné dopravní značky Dálniční síť

CrossWIM pro před-selekci Přímé napojení na proměnné dopravní značky Dálniční síť | Saúdská Arábie
Popis reference
Asie Vietnam

CrossWIM pro silniční mýto Propojení se závorovým systémem Dálniční a silniční síť

CrossWIM pro silniční mýto Propojení se závorovým systémem Dálniční a silniční síť | Vietnam
Popis reference
Asie Japonsko

CrossWIM pro ochranu mostů

CrossWIM pro ochranu mostů | Japonsko
Popis reference
Blízký východ Írán

CrossWIM pro před-selekci Dálniční síť

CrossWIM pro před-selekci Dálniční síť | Írán
Popis reference
Asie Thajsko

CrossWIM pro před-selekci Dálniční síť

CrossWIM pro před-selekci Dálniční síť | Thajsko
Popis reference
Amerika Mexiko

CrossWIM pilotní instalace Testovací stanice

CrossWIM pilotní instalace Testovací stanice | Mexiko
Popis reference
Asie Korea

CrossWIM EXTRA Trojnásobné vážení Detekce multi-montáží Dálniční síť

CrossWIM EXTRA Trojnásobné vážení Detekce multi-montáží Dálniční síť | Korea
Chcete být informováni o všech novinkách v CROSSu? Přihlaste se k odběru newsletteru.